Opłaty

WPISOWE:

 

jednorazowa, bezzwrotna opłata przy zapisaniu dziecka do Przedszkola - 150,- zł;

 

CZESNE:

 

czesne, czyli comiesięczna opłata wynosi - 300,- zł;

 

WYŻYWIENIE:

 

dzienna stawka żywieniowa (jest odliczana w przypadku nieobecności dziecka) : 7,- zł (kuchnia na terenie przedszkola).

 

Odpłatność za przedszkole pobierana jest w dniach: 05 i 10 każdego miesiąca.

Jest również możliwość wpłaty na konto przedszkola.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU HONORUJEMY ŚWIDNICKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY. RODZICE POSIADAJĄCY KARTĘ PŁACĄ ZA PRZEDSZKOLE

Z 20% ZNIŻKĄ.

 

JEŻELI DO PRZEDSZKOLA W TYM SAMYM CZASIE UCZĘSZCZA DWOJE LUB TROJE DZIECI TO RODZIC OPŁATĘ STAŁĄ (CZESNE) PŁACI TYLKO ZA JEDNO DZIECKO.