Formularz Logowania

Galeria

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOŁA PIĄTKA W ŚWIDNICY

Czas spędzony w naszym przedszkolu

to początek wielkiej podróży przez świat,

fundament wszelkich przyszłych pasji

i zainteresowań,

kolekcja wspaniałych doświadczeń.

 

 

ślęza20

 

Nasze przedszkole wspiera Rodziców w :

  • przestrzeganiu Praw Dziecka,
  • wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka,
  • dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • uwrażliwianiu na potrzeby i szacunek dla osób starszych, słabszych i chorych,
  • wspieraniu kreatywnego myślenia i działań twórczych,
  • poszanowianiu tradycji narodowych, wzmacnianiu patriotyzmu lokalnego,
  • stwarzaniu warunków do odkrywania talentów dzieci,
  • przestrzeganiu zasad kulturalnego zachowania się,
  • przygotowaniu do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

 

Dobre przygotowanie do szkoły, do życia w rodzinie, społeczeństwie i funkcjonowania w świecie to okres dłuższy niż jeden rok. Są to wszystkie doświadczenia i umiejętności dziecka, rozwijane również podczas jego pobytu w przedszkolu od najmłodszej grupy.

Dlatego też przygotowanie do szkoły zaczynamy od momentu przestąpienia progu przedszkola. Nasze Panie nauczycielki dzięki umiejętnemu splataniu zabawy z nauką naturalnie i łagodnie przygotowują dzieci do edukacji typowo szkolnej.