Formularz Logowania

Galeria

Programy nauczania

Programy wybrane przez Panie nauczycielki stawiają dziecko w centrum zainteresowania, dostosowane są do jego potrzeb oraz możliwości. Indywidualizm przejawia się w nich podczas stwarzania warunków dla inicjatyw i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnieniu jego potrzeb i reagowaniu na nie, w konsekwencji na stopniowaniu trudności.

PROGRAMY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

GRUPA I

 

E. Kordos - TRAMPOLINA program wychowania przedszkolnego PWN (1/PR/18)

 

 

GRUPA II

 

E. Kordos  - TRAMPOLINA program wychowania przedszkolnego PWN (1/PR/18)

 

 

GRUPA III

 

A. Stalmach- Tkacz, K. Mucka- program wychowania przedszkolnego ROZWÓJ-WYCHOWANIE-EDUKACJA (2/PR/18)

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2018 r.